Українська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 Селидівської міської ради Донецької області
 
.
Погода в Україні

Робочий навчальний план

Робочий навчальний план

Української загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №12 Селидівської міської ради Донецької області

на 2014-2015 н.рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Українська загальноосвітня школа І — III ступенів №12 Селидівської міської ради Донецької області в 2014-2015навчальному році має 18 класів з українською мовою навчання із загальною кількістю 449 учнів з п’ятиденним робочим режимом.

Робочі навчальні плани на 2014-2015 навчальний рік складаються:

- для 1-3 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН молоді та спорту України від 10.06.2011 р. № 572;

- для 4 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 року №682;

- для 5-6 класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом МОН молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014р. №664 (додаток 2);

для 7-9 класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. №132, зі змінами внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. №66 (додаток 2);

- для 10-11 класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів III ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 року №657.

З метою ліквідації прогалин в знаннях дітей, організації роботи зі здібними учнями в початковій школі введено по 1 годині індивідуальних та групових занять:

-  в 1-х класах - з навчання грамоти та російської мови ;

-  в 4 класах - з математики, української мови, українського читання.

Введено години факультативу «Креслення» у 8 класі - 1 година, у 9 класі - 0,5години, у 10 - 1 година, що розширюють обрану школою спеціалізацію.

Для попередження прогалин в знаннях введенні додаткові години індивідуальних та групових занять в наступних класах:

-  з математики в 11 класі - 1 година;

-  з російської мови в 10-11 класах по 0,5 годин;

-  з біології - в 10-11 класах по 0,5 годин ;

-  з хімії - в 10,11 класах по 1 годині.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2014-2015 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується 29 травня 2015 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня до 26 грудня, II семестр з 12 січня до 29 травня .

За рішенням педагогічної ради провести навчальну практику протягом року. Згідно ст. 34 Закону України «Про загальну середню освіту» державна підсумкова атестація випускників відбудеться: початкової (12-21 травня), основної (1-8 червня) і старшої (22-28 травня ) школи.

Вручення документів про освіту рекомендується провести для випускників 9-х класів - 10-11 червня, 11-х класів -30-31 травня .

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули (орієнтовно): зимові з 26 грудня по 25 січня.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов для учнів 1 класу можуть бути додаткові тижневі канікули .